Süs Havuzu Yapımı

Başta bahçeler olmak üzere park, otel, teras, balkon, ev ve işyerleri gibi alanlarda, mekânın yapısıyla beraber güçlü bir görselliğe imza atan ve huzur verici etkisi dolayısıyla sıkça tercih edilen süs havuzlarının yapımı aslında sanıldığı kadar zor değildir.

İlk aşamada yapılacak havuzun kullanım amacı belirlenir. Havuz içerisinde canlı türlerinin yaşayıp yaşamayacağına karar verilir. Bu amaç doğrultusunda havuzun önceden tasarlanan şekline ve boyutuna uygun alan seçimi yapılır. Yer seçimi yapılırken havuzun güneşi doğrudan almaması, arazinin eğimi gibi hususlar dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Sonbaharda yaprakların havuzu kirletmemesi açısından ağaç altının seçilmemesi avantajdır. Daha sonraki aşamadaysa istenen ölçütlerde bir proje çizilir. Bu ölçütleri derinlik, şekil ve boyut gibi fiziki unsurlar oluşturur. Oluşturulan projede aydınlatma ekipmanlarının, su motorlarının ve kabloların yer alacağı konumlarda belirlenir. Bununla beraber havuzun yapım esnasında dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de filtrasyon sisteminin belirlenmesi aşamasıdır. Bu hususa dikkat edildikten sonra toprağın kazılması aşamasına geçilir ve istenilen şekle uygun olarak kazım işlemi tamamlanır. Derinliğin katlı yapıda olması su bitkileri yetiştirilmesi için daha elverişli olacağından, bu şekilde kazım yapılmalıdır.

Derinlik su doldurmaya müsait hale geldiğinde kum ve taşın olmamasına dikkat edilmelidir. Daha sonra ise su doldurma aşamasına geçilir. Su doldurma işlemi tamamlandıktan sonra da son olarak kenarlara istenilen şekilde dekor verilir.